Design-palvelut

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Design-palvelut varmistavat digitaalisen tuotteesi helppokäyttöisyyden, toimivuuden ja houkuttelevuuden käyttäjälle. Design-palvelut yhdistyvät helposti osaksi laajempaa ohjelmistoprojektia, jotta saat käyttöösi juuri oikeanlaisen kokonaisuuden.

Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu koetaan monesti ylimääräiseksi kuluksi ohjelmistokehitysprojektissa, vaikka asia on todellisuudessa täysin päin vastoin. Ammattitaitoisella suunnittelulla säästetään resursseja projektin aikana ja sen jälkeen. Hyvä suunnittelu ennaltaehkäisee käyttöliittymäongelmia ja karsii pois käyttökokemusta heikentävät tekijät.

Jäikö vielä epäselväksi, millaisia hyötyjä käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulla saadaan aikaan? Käy vilkaisemassa sivustoa, jonka tekemisessä EI ole hyödynnetty UX/UI-osaajaa:

https://userinyerface.com/

Käyttökokemussuunnittelu (UX)

UX (user experience) kuvaa käyttäjän kokemusta ja vuorovaikutusta tuotteeseen. Avaniolla tämä tarkoittaa digitaalisen tuotteen suunnittelua siten, että tuotteen käyttö on sujuvaa ja intuitiivista. Käyttökokemussuunnittelu on kokonaisvaltaista palvelun suunnittelua, joka ottaa huomioon käyttöliittymän lisäksi myös yrityksen brändin.

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI)

Avaniolla UI (user interface) tarkoittaa graafista käyttöliittymää, jonka voit nähdä esimerkiksi nostaessasi pankkiautomaatilla rahaa, lainatessasi ja palauttaessasi kirjaston kirjoja itsepalveluna tai tilatessasi syötävää puhelimella. Käyttöliittymäsuunnittelu keskittyy komponenttien, kuten nappien, fonttien ja interaktioiden, suunnitteluun ja hiomiseen. UX ja UI mainitaan usein yhdessä, sillä ne ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: kummassakin keskiössä on käyttäjä, vuorovaikutus ja tuote.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu voi olla osa käyttöliittymäsuunnittelua, jossa mietitään jokaisen komponentin väri, koko ja sijainti sekä fontin tyyli. Graafista suunnittelua kuitenkin tarvitaan myös luodessa logoa ja ilmettä suunniteltavalle tuotteelle. Avaniolla järjestelmä voidaan suunnitella alusta asti itse tai käyttöliittymäkomponentit voidaan hankkia valmiina kirjastoja hyödyntämällä.

Palvelumuotoilu

Tunnetko palvelusi käyttäjät? Palvelumuotoilun menetelmiä käytetään Avaniolla osana käyttökokemussuunnittelua.

Palvelumuotoilun menetelmien avulla palvelusta saadaan muotoiltua käyttäjien tarpeita vastaava. Avaniolla suunniteltavat ohjelmistot pohjautuvat palvelumuotoilun menetelmillä tehtäviin alkukartoituksiin ja tiedonkeruuseen. Usein meillä käytettyjä palvelumuotoilun menetelmiä ovat käyttäjäpolut, käyttäjäpersoonat ja -skenaariot, yhteissuunnittelu-työpajat sekä haastattelut.

Käyttäjätestaukset

Käyttäjätestauksella arvioidaan käytettävää tuotetta testauttamalla sitä potentiaalisilla käyttäjillä. Käyttäjätestausta voi toteuttaa pienellä tai suurella skaalalla missä tahansa suunnittelun tai toteutuksen vaiheessa. Koko tekoprosessin läpi suoritettava testaus auttaa ohjaamaan resursseja oikeisiin paikkoihin, jolloin käyttäjätestaus maksaa itsensä takaisin ohjelmoijien ja suunnittelijoiden työtunneissa sekä käyttäjien tyytyväisyydessä.

Käyttäjien sijaan testaus voidaan suorittaa myös asiantuntevalla, käytettävyyteen perehtyneellä testaajalla. Näin saadaan yksityiskohtainen arvio testauksessa olevasta ohjelmistosta mahdollisine virhelistoineen ja korjausehdotuksineen.

MIKSI AVANIO?

1.

Käyttäjäkokemus on meille kunnia-asia

2.

Meiltä saat laadukkaan ja kaikenkattavan palvelun

3.

Voit luottaa asiantuntevaan osaamiseemme