IoT-Station

Kerää tietoa ja ohjaa IoT-laitteitasi

Oma tuotteemme IoT Station pitää sinut jatkuvasti ajan tasalla: voit seurata ja vertailla laitteen lähettämää dataa, ohjata laitteita ja kerätä historiatietoja.

Järjestelmä kuvaa laitteiden tilaa haluamallasi tavalla: numeroina, kuvioina, pylväinä ja käyrinä. Laitteiden vikatilanteissa järjestelmä lähettää hälytyksen puhelimeesi.

Voit käyttää IoT Stationia kaikilla selaimilla – myös mobiiliselaimilla. IoT Stationille on kehitetty myös oma mobiilisovellus, jolla pystyy hyödyntämään puhelimen toiminnallisuudet vielä selainta paremmin.

IoT Stationin idea on yksinkertainen – saat valmiin IoT-ratkaisun edullisesti kuukausimaksulla ja sen saa käyttöön nopeasti ilman kallista kehitysprojektia.

Ruutukaappaus IoT Stationin näkymästä.

Tarkastele ja kerää tietoa

Tietoja voi valita katseltavaksi eri tavoilla. Etusivun dashboardilla voi määrätä minkälaisessa muodossa laitteelta lähetettyjä tietoja katselee. Monelta eri laitteelta voi kerätä tietoa tilastoiksi, jolloin laitteiden tietoja on helppo verrata toisiinsa.

Rajojen asettaminen ja hälytykset

Laitteille voi asettaa rajoja ja jos laite ylittää tai alittaa rajan, lähettää järjestelmä hälytyksen. Rajojen tarkka säätäminen ja muuttaminen on tehty helpoksi. Hälytyksistä viestitään oman valinnan mukaan push-notifikaatioina, tekstiviesteinä ja/tai sähköposteina.

Laitteet kartalla ja pohjapiirroksessa

Voit tarkastella laitteita kartan sekä pohjapiirustuksen avulla. Laitteilta saatujen tietojen päivittyminen näkyy kartalla.

IoT Station pohjapiirros
  • Näe laitteiltasi kerättyä tietoa helposti luettavassa muodossa
  • Hälytykset mobiiliapplikaatioon
  • Viikkoraportit vikatilanteista
  • Viikoittainen automaattinen omavalvontaraportti
  • Näet laitteesi kartalla ja pohjapiirroksessa
  • Käytössä uusin IoT-teknologia
  • Järjestelmä säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

IoT Station-järjestelmän saa toimimaan millä tahansa sensoreilla ja IoT-laitteilla.

HYÖDYT

IoT

Alusta, jolla voi seurata kaikkea dataa

IoT Stationiin liität laite-, yritys-, asiakas- ja käyttäjädatan helposti hallittavaan ja esitettävään muotoon.

IoT

Helppo muokattavuus

Tarpeiden ja käyttäjien mukaan muokattavat näkymät ja hälytykset. IoT Station on kustomoitavissa asiakasyrityksen ilmeen mukaiseksi.

IoT

Matalat kustannukset

IoT Stationin käyttöönotto ja mukauttaminen käy nopeammin ja edullisemmin, kuin ohjelmiston alusta asti rakentaminen. Pilvipalveluiden tehokas hyödyntäminen alentaa käyttökustannuksia.

MIKSI AVANIO?

1.

IoT-ratkaisut ovat meidän erikoisalaamme

2.

Olemme luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu

3.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

MUUT INTEGRAATIOT JA IOT-PALVELUMME

Integraatiot

Haluat­ko inte­groida ny­kyi­set jär­jes­tel­mä­si toi­mi­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si? Me to­teu­tam­me inte­graat­iot minkä tahansa jär­jeste­lmien vä­lil­le luo­tet­ta­vas­ti.

IoT-ratkaisut

IoT-ratkaisu­jen avulla ke­räät ja ana­ly­soit y­ri­tyk­sel­le­si ar­vo­kas­ta dataa. Voit hyö­dyn­tää te­ko­älyä ja data-ana­ly­tiik­kaa ja totta­kai myös etä­ohjata lait­teita

API-kehitys

API-kehi­tyk­sen avul­la var­mis­tat inte­graati­oi­den toi­mi­vuu­den ja datan liik­ku­mi­sen jär­jes­tel­mien väl­il­lä

IoT Station

IoT Station-jär­jes­tel­mäs­tä voit seu­rata re­aali­ai­kai­ses­ti iot-lait­tei­de­si ti­laa pu­he­li­mel­la, padilla ja nä­yt­tö­päät­teel­lä. Voit myös ohjata laitteitasi