Mobiilikehitys

Avanion mobiilikehitys – tinkimättömällä ammattitaidolla

Avaniossa on monta konkaria, jotka tekivät maailman ensimmäisiä älypuhelinsovelluksia. Tänä päivänä menetelmät ovat hyvin erilaiset. Kun lähdetään tekemään jotain ennen tekemätöntä tai hiotaan suorituskykyä, on vuosien kokemuksesta hyötyä.

Parhaimmillamme olemme, kun lähdetään tekemään asioita, joissa puhelimen kaikki ominaisuudet hyödynnetään. Bluetooth, NFC, Kamera ja nykyaikaisten puhelinten Augmented Reality -kitit ovat meille tuttuja. Usein tyylikäs, mutta toimiva käyttöliittymäkin riittää, kun ei tarvita mitään ihmeellisyyksiä järjestelmän toimiessa hyvin yhteen vaikkapa IoT-ratkaisun tai muun kokonaisuuden kanssa.

Mobiili on jatkuvasti kasvava alusta, minkä vuoksi mobiilisovellus on monesti tarpeen parhaan käyttökokemuksen mahdollistamiseksi. Oli mobiilisovellukselle sitten tarvetta asiakkaiden tai yrityksen sisäisten toimintojen kannalta, me autamme!

Lisääntyvää mobiilisovellusten suosiota selittää halu paremmasta asiakaskokemuksesta ja reaaliaikaisesta tiedonsiirrosta. Avanion mobiilikehitys tarjoaa yrityksille huomattavaa kilpailukykyä ja pitää tarjonnan relevanttina pitkään.

Manuaalinen tietojen kirjaus voidaan useissa mobiilisovelluksissa automatisoida. Tämä säästää yrityksen aikaa ja rahaa, koska aiempien useiden järjestelmien sijasta voit pitää halutut toiminnallisuudet vain yhdessä järjestelmässä. Yhden järjestelmän käyttö auttaa virtaviivaistamaan työtä ja voi jopa parantaa yrityksen työhyvinvointia.

HYÖDYT

Paras mahdollinen käyttökokemus

Most online services today are responsive, but the best possible user experience on mobile still requires a mobile app.

Tavoitat asiakkaasi siellä, missä he ovat

Mobile is used much more often than computers. So be where your customer is!

Kaikki irti mobiilista

Mobiilisovelluksen avulla saat käyttöösi älypuhelimelle uniikit ominaisuudet. Tavoitat esimerkiksi käyttäjät heti puhelimen ilmoitusten kautta.

MIKSI AVANIO?

1.

Meiltä löytyy kokonaisvaltaista osaamista ja kykyä kokonaiskuvan hahmottamiseen

2.

Olemme luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu

3.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

Web-ratkaisut

Rakennamme selainpohjaisia sovelluksia useilla eri frontend- ja backend-teknologioilla.
Erilaisia teknologioita ovat esimerkiksi React, Vue, Node.js, Mongo, SQL Database, .NET Core, Docker, Kubernetes.

Mo­biili­ke­hi­tys

Mobiili on alus­ta, jo­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Mei­dän avul­lam­me luot käy­tet­tä­viä ja toi­mi­via mo­biili­rat­kai­suja. To­teu­tam­me niin na­tii­vi­rat­kai­sut iOS / Android -alus­toil­le kuin cross-platform alus­toil­lekin.

Dev­Ops

Au­tam­me si­nua au­to­ma­ti­soi­maan oh­jel­mis­to­tuo­tan­non toi­min­not sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Käy­tös­säm­me on GitHub, Azure DevOps, Docker, Kubernetes ja muut toi­mi­vak­si to­de­tut tek­no­lo­gi­at.

Muu oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Etkö löy­tä­nyt et­si­mää­si? Teem­me myös pal­jon muu­ta, ku­ten desktop-ke­hi­tys­tä ja su­lau­tet­tu­ja jär­jes­tel­miä. Kysy tar­vit­se­maa­si, niin me au­tam­me!