Microsoft 365- ja Azure-lisenssit

Avanio on Microsoftin suora CSP-kumppani

Microsoft 365 tarjoaa yritystason tuottavuusratkaisuja ja turvaa jokapäiväiseen toimintaan älykkäiden pilvipalveluiden kautta. Se sopii kaikenkokoisille yrityksille ja mukautuu täysin yrityksesi tarpeisiin. Microsoft 365 -työkalupaketti tekee arjestasi entistä sujuvampaa.

Ostamalla lisenssit Microsoftin suoralta Cloud Solution Provider-kumppanilta, varmistat yrityksellesi parhaat hyödyt. Saat käyttöösi Premier-supportin ja tarvittaessa saat henkilökohtaista konsultaatiota suoraan lisenssikumppaniltasi. Avanio Portaalista ostat uusia lisenssejä, muutat lisenssien määriä sekä tarkastelet laskuhistoriaa.

HYÖDYT

Voit luo­da, kä­si­tel­lä ja ja­kaa tie­toa mis­sä ja mil­loin vain

Tuot­ta­vuus­työ­kalut käyt­töön jo­ka­päi­väi­seen työ­hön

Help­po käyt­töön­otto avullamme

Ota Azuren kapasiteetti käyttöön

Microsoft Azure tarjoaa laajan valikoiman palveluita, kuten alustapalveluita eli palvelinkapasiteettiä, tallennus- sekä lisäpalveluita. Integroitujen työkalujen, valmiiden mallien ja hallinnoitujen palvelujen avulla erilaisten sovellusten rakentaminen ja hallinta helpottuvat.

Meiltä saat yrityksellesi Azure-tilauksen käyttöön helposti, nopeasti ja edullisesti. Autamme myös yhdistämään vanhat tilauksesi yhdeksi uudeksi. Ostamalla kapasiteetin Microsoftin suoralta CSP -partnerilta saat Azure-pilvestäsi enemmän irti edullisemmin. Käytössäsi on Premier-supportin hyödyt ja tarvittaessa saat Azure-konsultaatiota suoraan asiantuntijoiltamme. Avanio Portaalista saat tarkasteltua yksityiskohtaisella tasolla palveluiden kulujen muodostumista.

Microsoft 365- ja Azure-lisenssien lisäksi saat meiltä myös Dynamics 365 lisenssit käyttöösi. Dynamics 365 yhdistää toiminnan­ohjauksen ja asiakas­kokemuksen hallinta­järjestelmät, jolloin hallitset liike­toimintojasi paremmin yhdeltä alustalta.

HYÖDYT

Tehok­kaam­pi oh­jelm­is­to- ja IT-ke­hi­tys

Mah­dol­li­suus siir­tää kaik­ki pal­ve­lut pil­veen

Help­po käyt­töön­ot­to avul­lam­me

MIKSI AVANIO?

1.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

2.

Meiltä löydät nopean ja laadukkaan tukipalvelun

3.

Microsoft Gold -kumppanina voit luottaa osaamiseemme

MUUT PILVIPALVELUMME

Pil­ven käyt­töön­ot­to

Mig­raa­tio van­has­ta uu­teen, van­ho­jen rat­kai­sui­den uu­si­mi­nen pil­veä var­ten tai ko­ko­naan uu­den rat­kai­sun ke­hi­tys. Meil­tä on­nis­tuu kaik­ki nä­mä. Mi­kä so­pi­si tei­dän tar­pei­siin?

Pil­ven yl­lä­pi­to

Tar­jo­am­me jat­ku­vaa val­von­taa, yl­lä­pi­toa, bud­je­tin hal­lin­taa, päi­vi­tyk­siä ja pal­jon muu­ta. Yl­lä­pi­dos­sa voi­daan so­pia ke­vy­em­mäs­tä tai laa­jem­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta.

Pil­vi­stra­te­gia ja -ark­ki­teh­tuu­ri

Olem­me suun­ni­tel­leet ja näh­neet mo­net pil­vi­ark­ki­teh­tuu­rit niin suu­ris­sa enter­prise-yri­tyk­sis­sä kuin pie­nis­sä startup-yri­tyk­sis­sä. Osaam­me var­mas­ti huo­mi­oi­da tei­dän tar­peen­ne.

Pil­vi­ka­pa­si­teet­ti ja li­sens­sit

Meil­tä löy­tyy Azure ja M365 -li­sens­sit unoh­ta­mat­ta Dynamics tuo­te­per­het­tä. Tar­vit­taes­sa pal­velu laa­je­nee huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­paan­kin Microsoft-li­sens­si-tar­jon­taan