Referenssit

Avanion asiantuntijatiimillä on pitkä työhistoria vaativien ohjelmistokehitysprojektien parissa; ainutlaatuisen osaamisemme avulla hoidamme haastavatkin migraatiot pilveen tai eri pilvialustojen välillä tehokkaasti ja ammattitaidolla. Avaniolla on erinomaiset referenssit eri aloilla toimivilta asiakkailta.

Alla muutamia esimerkkejä aiemmista projekteistamme.

Referenssit / Valoya

Valoa kansalle

Te­le­met­ria­tie­toja hyö­dyn­täm­äl­lä op­ti­maa­li­set kas­va­tus­olo­suh­teet

Referenssit / Exilight

Huoletonta turvavalaistusta

IoT-rat­kai­sut pa­ran­ta­vat pois­tu­mis­tei­den tur­val­lis­uut­ta

Referenssit / Ramboll

Älykästä tiedonhallintaa

In­teg­roin­nil­la mo­der­nia ja äly­käs­tä tie­don­hal­lin­taa

Referenssit / Lakea

Koteja elämistä varten

Pil­vi­pal­vel­uil­la kus­tan­nus­sääs­töjä ja toi­min­ta­var­muut­ta

MUITA ASIAKKAITAMME

OTA YHTEYTTÄ

Kerromme lisää ja suunnittelemme yhdessä sopivan ratkaisun juuri teidän tarpeisiinne.