Ohjelmistokehitys

Toimivat softaratkaisut yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmistokehitys on Avanion ytimessä. Olemme ylpeitä, koska emme ole rajoittuneita vain yleisimpiin teknologioihin, ja rohkeita, koska emme tee ensimmäistä sovellustamme. Keksi jotain, mitä emme osaisi tehdä, ja haasta meidät!

Kehittäjämme ovat tehneet mobiiliapplikaatioita ennen kuin älypuhelimet yleistyivät, he ovat kääntäneet Linux-kerneleitä ennen kuin Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden.

Osaamme yhdistää tekoälyn, data-analytiikan, mobiiliapplikaatiot sekä webbiratkaisut saumattomaksi kokonaisuudeksi tekemättä siitä suurempaa numeroa. Softaa se vain on!

Web-ratkaisut

Rakennamme selainpohjaisia sovelluksia useilla eri frontend- ja backend-teknologioilla.
Erilaisia teknologioita ovat esimerkiksi React, Vue, Node.js, Mongo, SQL Database, .NET Core, Docker, Kubernetes.

Mo­biili­ke­hi­tys

Mobiili on alus­ta, jo­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Mei­dän avul­lam­me luot käy­tet­tä­viä ja toi­mi­via mo­biili­rat­kai­suja. To­teu­tam­me niin na­tii­vi­rat­kai­sut iOS / Android -alus­toil­le kuin cross-platform alus­toil­lekin.

Dev­Ops

Au­tam­me si­nua au­to­ma­ti­soi­maan oh­jel­mis­to­tuo­tan­non toi­min­not sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Käy­tös­säm­me on GitHub, Azure DevOps, Docker, Kubernetes ja muut toi­mi­vak­si to­de­tut tek­no­lo­gi­at.

Muu oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Etkö löy­tä­nyt et­si­mää­si? Teem­me myös pal­jon muu­ta, ku­ten desktop-ke­hi­tys­tä ja su­lau­tet­tu­ja jär­jes­tel­miä. Kysy tar­vit­se­maa­si, niin me au­tam­me!