Web-ratkaisut

Web-ratkaisut viimeisen päälle!

”Frontti tai Bäkkäri – ei väliä.”
Fullstack-gurumme loihtivat molempiin päätyihin koodit kuntoon. Käytämme luonnollisesti asiakkaan toivomaa teknologiaa, mutta suosittelemme aina sopivinta teknologiaa jatkokehitystä ja tulevaisuutta ajatellen.

Softan valmistuttua sen pitää vielä toimiakin! Siinä olemme parhaimmillamme – työkalumme monitoroivat, valvovat ja hälyttävät tarvittaessa ja softa toimii myös pääsiäispyhänä, toisin kuin niillä, joiden softat ei ole valvonnassa. Suosittelemme Azuren pilveä ympäristöksi, ja Azure-kapasiteetin saat tietenkin meiltä.

Web-ratkaisut ovat selainpohjaisia sovelluksia, joissa yhdistyy sekä selain- että serveripuolen kehitys. Rakennamme ratkaisut loistavaa designia silmällä pitäen ja käytämme aina jokaiseen yksittäiseen tarpeeseen sopivinta front end- ja back end -teknologiaa. Web-ratkaisujen kehitys onnistuu helposti hyödyntämällä osaavaa kumppania, joka tekee lupaamansa.

Autamme yritystäsi web-ratkaisujen kanssa, oli kyseessä sitten pieni tai iso projekti. Laaja-alaisen osaamisemme avulla suunnittelemme yhdessä ratkaisun, joka tukee liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

HYÖDYT

Web-ratkaisut

Säästät rahaa

Web-ratkaisujen avulla sinun ei tarvitse hankkia järeää laitteistoa ohjelmiston ylläpitoon, ylläpitää lukuisia järjestelmiä tai suorittaa aikaa vieviä päivityksiä.

Web-ratkaisut

Ratkaisua on kevyt ylläpitää

Web-pohjaisen sovelluksen ansiosta vältyt päivitysten tekemiseltä jokaiselle käyttäjälle erikseen.

Web-ratkaisut

Järjestelmä­riippumattomuus

Web-ratkaisu on saatavilla käyttämästäsi järjestelmästä huolimatta: käytit sitten Windowsia, Linuxia tai Macia, sovellus toimii kaikissa mallikkaasti

MIKSI AVANIO?

1.

Meiltä löytyy kokonaisvaltaista full stack -osaamista

2.

Osaamme valita juuri oikeat teknologiat

3.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

MUUT OHJELMISTOKEHITYKSEN PALVELUMME

Web-ratkaisut

Rakennamme selainpohjaisia sovelluksia useilla eri frontend- ja backend-teknologioilla.
Erilaisia teknologioita ovat esimerkiksi React, Vue, Node.js, Mongo, SQL Database, .NET Core, Docker, Kubernetes.

Mo­biili­ke­hi­tys

Mobiili on alus­ta, jo­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Mei­dän avul­lam­me luot käy­tet­tä­viä ja toi­mi­via mo­biili­rat­kai­suja. To­teu­tam­me niin na­tii­vi­rat­kai­sut iOS / Android -alus­toil­le kuin cross-platform alus­toil­lekin.

Dev­Ops

Au­tam­me si­nua au­to­ma­ti­soi­maan oh­jel­mis­to­tuo­tan­non toi­min­not sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Käy­tös­säm­me on GitHub, Azure DevOps, Docker, Kubernetes ja muut toi­mi­vak­si to­de­tut tek­no­lo­gi­at.

Muu oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Etkö löy­tä­nyt et­si­mää­si? Teem­me myös pal­jon muu­ta, ku­ten desktop-ke­hi­tys­tä ja su­lau­tet­tu­ja jär­jes­tel­miä. Kysy tar­vit­se­maa­si, niin me au­tam­me!