Muu ohjelmistokehitys

Mitä muuta saisi olla?

Vaikkei ihan joka päivä, niin teemme myös muuta ohjelmistokehitystä, kuten desktop-softaa Windowsille, Macille ja Linuxille. Silloin tällöin rakennamme myös WordPress- tai CraftCMS-saitin.

Niinkin on käynyt, että IoT-projektimme tarvitsi rautaläheisempää ohjelmointia ja kun kerran kavereilta löytyy sitäkin osaamista, niin kyllähän me se tehtiin.

Aina on hauskaa opetella jotain ihan uutta, joten jos sinulla on vaikka softalle tarvetta, joka ei osu mainittuihin teknologioihin, niin kysy silti. Tiedämme, että voimme tehdä senkin.

Teemme myös monenlaista muuta ohjelmistokehitystä, kuten desktop-kehitystä sekä sulautettuja järjestelmiä. Ota yhteyttä ja kysy meiltä mitä tahansa tarvitsemaasi palvelua – autamme mielellämme!

Desktop-kehityksellä tarkoitetaan tietokoneille tarkoitettujen sovellusten kehittämistä. Teemme kehitystä Windows-, Linux- ja macOS-järjestelmille.

Sulautettu järjestelmä on laite tai laitteisto, joka sisältää elektroniikkaa ja laitteelle erityisesti suunniteltua ohjelmistoa sekä mahdollisesti mekaniikkaa. Sulautettu järjestelmä on suunniteltu toteuttamaan ennalta määritelty tehtävä samalla tavalla joka kerta, jolloin laitteiden toiminnallisuus saavutetaan edullisesti, energiatehokkaasti sekä tietokoneen käyttöjärjestelmää vakaammin.

MIKSI AVANIO?

1.

Meiltä löytyy kokonaisvaltaista osaamista ja kykyä kokonaiskuvan hahmottamiseen

2.

Olemme luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu

3.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

MUUT OHJELMISTOKEHITYKSEN PALVELUMME

Web-ratkaisut

Rakennamme selainpohjaisia sovelluksia useilla eri frontend- ja backend-teknologioilla.
Erilaisia teknologioita ovat esimerkiksi React, Vue, Node.js, Mongo, SQL Database, .NET Core, Docker, Kubernetes.

Mo­biili­ke­hi­tys

Mobiili on alus­ta, jo­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Mei­dän avul­lam­me luot käy­tet­tä­viä ja toi­mi­via mo­biili­rat­kai­suja. To­teu­tam­me niin na­tii­vi­rat­kai­sut iOS / Android -alus­toil­le kuin cross-platform alus­toil­lekin.

Dev­Ops

Au­tam­me si­nua au­to­ma­ti­soi­maan oh­jel­mis­to­tuo­tan­non toi­min­not sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Käy­tös­säm­me on GitHub, Azure DevOps, Docker, Kubernetes ja muut toi­mi­vak­si to­de­tut tek­no­lo­gi­at.

Muu oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Etkö löy­tä­nyt et­si­mää­si? Teem­me myös pal­jon muu­ta, ku­ten desktop-ke­hi­tys­tä ja su­lau­tet­tu­ja jär­jes­tel­miä. Kysy tar­vit­se­maa­si, niin me au­tam­me!