Ohjelmistokehityksen Trendit 2023

Teknologia-ala on kehittynyt järisyttävää vauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kehitystä tullaan näkemään tulevaisuudessakin. Trendejä tulee ja menee – jotkut tulevat jäädäkseen. Tällä alalla kehityksessä on pysyttävä mukana. Siksi listasimme ohjelmistokehityksen trendit vuodelle 2023

Vuosien 2023-2026 megatrendeihin lukeutuvat muun muassa nopea teknologian käyttöönoton kasvun jatkuminen, hybridityöympäristöjen normalisoituminen, 5G:n leviäminen, ympäristöturvallisuus organisaatioissa, inflaation laajat vaikutukset toimialoihin ja kyberuhilta suojautuminen.

Listasimme puolestasi ohjelmistokehityksen trendit.

Julkipilvi


Kuva, Pixabay

Ohjelmistokehityksen trendit -listauksen ensimmäisenä tulee julkipilvi. Koronan myötä vuonna 2020 etätyömalli löysi tiensä useimmille aloille ja sen myötä kehittyivät pilvipohjaiset videoneuvottelut ja ryhmätyöratkaisut. Vähän myöhemmin lähtivät yleistymään etätyötä tukevat ratkaisut, jotka mahdollistavat työn tekemisen etänä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että organisaatioiden erilaisia prosesseja siirrettiin pilveen. Pilveen siirtämisen lisäksi hankalat prosessit tuli yksinkertaistaa siten, että niitä on mukava käyttää myös matkapuhelimella.

Tällaisia yritysten julkipilveen siirrettäviä ratkaisuja ovat esimerkiksi ERP, AD-palvelin, levyjaot ja integraatiot.

Gartner, Inc:n mukaan julkinen pilvi tulee kasvamaan 20,7% vuoden 2023 aikana. Silloin markkina tulee olemaan noin 600 miljardia dollaria. Se tarkoittaa yli 100 miljardia uutta pilvimarkkinaa. Pilvimarkkina jakaantuu useamman toimijan kesken: Amazon AWS, Microsoft Azure ja Google Cloud Platform.

Amazonin AWS (34%) etumatka pienenee, Microsoft Azure (21%) ottaa Amazonia kiinni, mutta Google Cloud Platform (11%) tulee perästä vielä kovempaa.

Avaniolla on kokemusta ja sertifikaatteja kaikkien pilvien käytöstä ja osaamisesta.


Low-Code / No- Code -teknologiat (LCNC)


Viimeiset 20 vuotta ollaan kuljettu kohti kehitystä, jossa kaikkien alojen johdon ja useiden funktioiden tulee ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet. Ymmärtäminen on helpompaa, kun menee itse digitalisaatiota lähemmäksi.

LCNC:n ansiosta kaikkien ei tarvitse osata ohjelmoida alemman tason ohjelmointikielillä eikä edes korkean tason ohjelmointikielillä, vaan monimutkaisiakin sovelluksia pääsee tekemään hyvin pienellä määrällä koodia tai jopa kokonaan ilman koodia.

Myös kokeneempien kehittäjien mielestä LCNC:n hyödyt ovat helposti nähtävissä ja kyselyiden perusteella 80% vastaajista uskoo LCNC:n vapauttavan ohjelmistokehittäjiä tärkeämpiin tehtäviin.

LCNC-kehittäjistä 72% tekee applikaatioita kaksi kertaa nopeammin kuin perinteisillä tavoin työskentelevät kehittäjät. LCNC-markkinan uskotaan kasvavan lähes 50 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä.


Tekoälyn käyttö (AI) ohjelmistokehityksessä


Kuva, Pixabay

Tekoälystä on tullut ohjelmistokehityksessä arkipäivää. Tekoälyä käytetään paljon tavallisissa sovelluksissa tekemättä siitä enää suurta numeroa. Esimerkiksi verkkokaupoissa suositellaan tavaroita, joita muutkin vastaavia tuotteita selanneet ovat katsoneet. Usein tuon tyyppiset algoritmit perustuvat linear algebraan pohjautuvaan malliin. Kehittyneemmässä tekoälyssä voidaan opettaa malleja havaitsemaan toistuvia kaavoja eli ”patterneja”. Ison datamassan avulla voidaan opettaa malleja huomaamaan asioita, joita ihminen ei datasta osaisi nostaa esiin.

Esimerkkinä trendikkäästä tekoälysovelluksesta on ChatGPT, jonka chat-botti tuli viraaliksi loppuvuonna 2022 vastaamalla luonnollisella kielellä esitettyihin kysymyksiin todella hyviä vastauksia myöskin luonnollisella ja humaanilla kielellä. ChatGPT osaa luoda jopa runon.

Se on myös erinomainen apu ohjelmistokehittäjälle, kun siltä voi kysyä: ”Mikä on paras tapa järjestää lista javascriptissä?” ChatGPT antaa siihen erinomaisen vastauksen.

Jotta tekoäly voidaan tuoda useisiin sovelluksiin, pitää markkinoilla olla helpommin käyttöönotettavia kirjastoja tekoälyn integroimiseksi sovellukseen. Suosituimpia kirjastoja ovat Tensorflow ja Pytorch. Molemmat ovat viime vuosien aikana vakiinnuttaneet asemansa, mutta Tensorflow on ainakin työpaikkailmoituksissa mitattuna hieman johdossa. Vielä viisi vuotta sitten oli paljon vaihtoehtoja eikä oikein mikään näyttänyt toistaan paremmalta, mutta nyt valinta on helppo perustella näiden kahden väliltä – osaajia on paljon saatavilla ja teknologia valmista huippuhienoihin sovelluksiin integrointia varten.

Avanio on toteuttanut tekoälypohjaisia varastonhallintaratkaisuja, joissa varaston tuotteet tilataan automaattisesti kysyntäennusteen mukaan, mikä perustuu kausaaliseen ennustemalliin. Olemme tehneet myös yhteistyössä opiskelijoiden kanssa tekoälyyn pohjautuvan ajatusten voimalla ohjattavan pelin. Myös valaisinten säätöön on käytetty tekoälyä.


Internet of Things (IOT)


Kuva, Pixabay

IoT kasvoi aikanaan nopeasti ja sittemmin vauhti hidastui, mutta nyt se on jälleen nopeammassa kasvussa. Muutama vuosi sitten IoT nähtiin mielenkiintoisena mahdollisuutena ja sen kanssa tehtiin paljon kokeiluja, joista vain harvat päätyivät laajaan käyttöön.

Vuonna 2022 iso osa uusista autoista ovat kännykkäsovelluksella etäohjattavia, pesukoneet kertovat käyttäjälle push-notifikaatiolla, milloin pyykit ovat puhtaita ja uusien laitteiden suorastaan odotetaan sisältävän älykkäitä ominaisuuksia.

Käytännössä älykkäät ominaisuudet ovat usein IoT-ratkaisuja, jotka sisältävät web-sovelluksia, kännykkäsovelluksia ja pilvipalveluita. IoT:n alueella kasvavia trendejä ovat tietoturvaan panostaminen, luotettavuuden panostaminen ja käyttöönoton helppous. IoT-laitemäärät ovat kasvamassa 75 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. IoT-laitteita käytetään kaikilla toimialoilla.

Avanion toteuttamia IoT-ratkaisuja ovat esimerkiksi laadunvalvonta laserilla, sähköautojen latausratkaisut, energia-alan ratkaisut, kiinteistöjärjestelmät ja rakennustyömaan anturointi.

Tiesitkö, että Avanion henkilökunnalla on Suomen pisin kokemus Azure IoT Hub:n käytöstä?


Progressive Web Apps (PWA)


Progressiiviset web-applikaatiot kasvattavat suosiotaan niin tilaajien kuin toimittajienkin puolella.

Progressiiviset web-sovellukset eli PWA:t ovat skaalautuvia web-sovelluksia, jotka on optimoitu mobiilikäyttöön. Tavallisen web-sovelluksen toimintojen lisäksi PWA-sovelluksessa voi olla taustalaskentaa ja sen voi myös asentaa puhelimen valikkoon näkyväksi sovellukseksi. PWA-sovellusta ei tarvitse viedä sovelluskauppaan, mikä helpottaa jakelua. Näin ollen sovellusmyynnistä ei tarvitse myöskään maksaa sovelluskaupoille. Tosin, sovelluksen ollessa maksullinen, tulee sille huolehtia silloin toisenlainen maksutapa sekä jakelu.

Avaniolla on kokemusta PWA-sovellusten tekemisestä. PWA-sovellusten tekeminen ei oikeastaan poikkea normaalista web-kehityksestä. PWA:n vaatima Service Worker on mukana useimmissa web-sovelluksista valmiina.


Microservice architecture (esim. Kubernetes)


Kuva, Pixabay

Microservice-arkkitehtuurista on puhuttu jo vuosien ajan, mutta nyt vasta sitä alkaa nähdä aidosti käytössäkin sovelluskehityksessä. Se on paljon Dockerin eli kontituksen, Kuberneteksen ja ehkä myös pilven Serverless funktioiden ansiota.

Pilvipalveluiden kehittäjänä, ylläpitäjänä ja Azure-jälleenmyyjänä on helppo havaita asiakaskunnan ja yhteistyökumppaneiden käyttävän lisääntyvästi varsinkin Kubernetesta. Kuberneteksesta on tullut eräänlainen pilvipalvelun tarjoajasta riippumaton tapa määritellä pilvipalvelu.

Odotetaan, että vuodesta 2023 on tulossa Kuberneteksen vuosi.

Avanio on kehittänyt useita sovelluksia, jotka pyörivät Azure Kubernetes Servicen päällä. Sovelluskehitysten lisäksi ylläpidämme monia Kubernetes-ympäristöjä. Azure-asiakkaillamme on omassa ylläpidossa vielä enemmän Kubernetes-ympäristöjä.


Ohjelmistoalihankinta


Yritykset haluavat keskittyä ydinosaamiseensa. Trendien ja teknologiakehityksen seuraaminen vaatii aikaa ja resursseja. Osittain myös siitä syystä listasimme nämä ohjelmistokehityksen trendit. Ala on myös kilpailtu ja osaavaa henkilökuntaa on vaikea saada. Ilman toimivaa rekrytointia on vaikea menestyä.

Alihankintamarkkina oli vuonna 2021 arvoltaan 522 miljardia dollaria. Vuoteen 2027 mennessä sen ennustetaan kasvavan lähes 700 miljardiin dollariin.

Kokonaisprojektien lisäksi Avanio tarjoaa myös yksittäisiä kehittäjiä asiakkaiden projekteihin.


DevSecOps


DevSecOps tuo turva-aspektin mukaan ohjelmistokehitykseen. Tarkoitus on maksimoida turvallisuus tuomalla mukaan monitorointi ja automaatio joka vaiheeseen kehitystä. Turvallisuus on erittäin keskeinen teema vuonna 2023.

DevOps on vakiinnuttanut paikkansa ohjelmistokehityksessä terminä ja käytäntönä viime vuosien aikana. Kyse on ohjelmistokehityksen ja ylläpitopalveluiden lähentymisestä.

Aikaisemmin kehitystiimit olivat oma porukkansa eikä moni tuntenut henkilöitä, jotka lopulta pystyttivät sovellukset palvelimille ja vastasivat niiden päivittäisestä toiminnasta. Viime vuosien aikana on päästy siihen, että monesti jopa ohjelmistokehittäjä ja palvelun ylläpitäjä voi olla sama henkilö. Toisaalta tämä johtuu työkalujen kehittymisestä, mutta myös ajattelutavan uudistamisesta. Nykyisiä microservice-sovelluksia on vaikea pystyttää tai edes suunnitella ymmärtämättä palvelinympäristöä ja palvelinympäristöä voi olla vaikea suunnitella ilman ohjelmistokehitysosaamista.

Ohjelmistokehitysosaaminen on tullut olennaiseksi palvelininfrastruktuurin muuttuessa ohjelmoiduksi ympäristöksi. Palvelinympäristö tehdään IaC-ratkaisuilla (Infrastructure as Code). Se helpottaa ympäristöjen ylläpitoa ja uudelleenkäyttöä useissa eri projekteissa.

Työkalut, kuten GitHub, Azure DevOps, Teamcity ja Jenkins ovat usein keskiössä, kun lähdetään rakentamaan DevOps-ympäristöjä. Tarkoituksena on tehostaa, helpottaa ja vähentää virheitä ympäristöjen hallinnassa.

Avanion DevOps-tiimi auttaa sinua myös DevSecOps-käytäntöjen kanssa.


Uudet ohjelmointikielet


Kuva, Pixabay

Yksi mielenkiintoisimmista trendeistä on uusien ohjelmointikielien ilmestyminen. JavaScript ja Python jatkavat yleisimpien kielien listalla vahvana ja varsinkin web-kehityksessä JavaScript dominoi ylivoimaisena. Toisin oli vielä 10 vuotta sitten. Pitkä aika dominointia saa kuitenkin miettimään, kuinka kauan dominanssi voi vielä kestää ja siksi on syytä seurata nousevia kieliä.

Rust on yksi nousevista ohjelmointikielistä. Se on äänestetty arvovaltaisen StackOverflown kyselyissä kaikkein rakastetuimmaksi ohjelmointikieleksi. Rust on julkaistu Mozilla Researchin toimesta 2010 ja myöhemmin se on säätiöity Rust Foundationiksi. Sen vahvuuksia ovat nopeuteen, turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät edut. Rust-sanaa on haettu Googlesta 334% enemmän loppuvuodesta 2022 kuin viisi vuotta sitten.


Edge-laskenta


Viimeisenä ohjelmistokehityksen trendit -listalla tulee Edge computing eli reunalaskenta. Reunalaskenta on muun muassa tietoliikennekaistan säästämisessä käytetty teknologia. Säästäminen tapahtuu tekemällä osa laskennasta laitteen kanssa samassa paikassa ja siirtämällä sitten laskentatulokset pilveen myöhempää käyttöä tai jatkolaskentaa varten. Reunalaskentaa saatetaan käyttää myös lyhentämään vasteaikoja.

Reunalaskennasta alettiin puhua erityisesti IoT-sovellusten yleistyessä, mutta sittemmin sen käyttö on laajentunut myös muillekin osa-alueille.

Teknologiat, kuten Azure IoT Edge, Azure Stack Edge ja Azure Stack HCI mahdollistavat hybridipilviympäristöt, joita voidaan hallita samaan tapaan kuin täysin pilvessä olevia ympäristöjä, mutta etuina voi olla saatavuuteen, nopeuteen, vasteaikoihin ja turvallisuuteen liittyviä etuja.

Edge-markkinan ennustetaan kasvavan 1,5 miljardista dollarista (vuonna 2018) lähes 30 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä.

Avanio on toimittanut Azure IoT Edge-ratkaisuja ja käynnissä on Azure Stack -tutkimushanke, joka mahdollistaa useiden Azure-palveluiden ajamisen käyttäjän omassa konesalissa.

Lähteet

https://www.statista.com/statistics/948744/worldwide-edge-computing-market-size/

https://explodingtopics.com/blog/software-development-trends

https://explodingtopics.com/blog/software-development-trends

https://www.sitech.me/blog/2023-the-year-of-kubernetes

https://www.projectpro.io/article/pytorch-vs-tensorflow-2021-a-head-to-head-comparison/416

https://chat.openai.com/auth/login

https://www.sam-solutions.com/blog/software-development-trends/#13

Muita uutisia

One thought on “Ohjelmistokehityksen Trendit 2023

Comments are closed.