Kiinteistö- ja rakennusala (KiRa) kasvun moottorina

Me Avaniolla haluamme antaa ison osan omaa ammattitaitoamme, asiantuntevuutta ja innovatiivisuutta kiinteistö- ja rakennus alalle. Mutta miksi?

Vuoden 2022 alussa istuimme alas ja kävimme läpi syväluotaavan yritysstrategiamme, jonka pääkohtana oli asiakassegmentointi sekä asiakasprofiilien päivittäminen. Analysoimme tietoja asiakkaistamme, kuten toimialan, kokoluokan, sijainnin sekä mistä ja miten asiakas meille päätyy. Analyysin lopputulos yllätti, sillä havaintomme ei vastannut täysin ennakkokäsitystämme.

Lopullinen segmentointi havainnollisti, että kiinteistö- ja rakennusala nousi selkeästi muista asiakaskuntamme toimialoista, vaikka oletimme asiakkaidemme toimialojen jakautuvan tasaisesti eri toimialoille. Myös yritysten kokoluokka oli suurempi, mitä osasimme arvioida. Maantieteellisesti yritykset jakautuvat suurimmaksi osaksi Tampereen, Turun ja Helsingin rajaamalle alueelle.

Avanio kasvoi vuonna 2021 edellisen vuoden 2,4 miljoonan liikevaihdosta 3,4 miljoonan liikevaihtoon ja kasvu on yhä käynnissä. Vaikka kasvua tulee useilta asiakkaidemme toimialoilta, voidaan kuitenkin huomata suurempaa kasvua KiRan osalta. On silti huomattava, että välillä asiakkaan toimiala voi olla jotain ihan muuta kuin asiakkaan tuotteita ostavan yrityksen ja silloin on haastavaa miettiä, että mille toimialalle ollaan tekemässä ratkaisua. Tässä segmentoinnissa on mietitty toimialaa lopulta loppuasiakkaan näkökulmasta.

Mutta miksi KiRa?

Ensimmäinen suurempi kiinteistö- ja rakennusalan asiakasyhteistyö toteutettiin Lakean kanssa. Projekti piti sisällään pilviteknologiaa yhdistettynä infraan, jonka jälkeen olemme jatkaneet kehitystyötä IoT aiheen parissa. Lakean ja Avanion yhteistyö on ollut myös muiden mielestä kiinnostava ja uskomme sen vaikuttaneen uusien saman toimialan asiakasprojektien käynnistymiseen. Olemme myöhemmin toteuttanut esimerkiksi laajamittaista IoT-projektia Exilightille liittyen kiinteistöturvallisuuteen, Cationin kanssa liittyen kiinteistöjen sähköautojen latausratkaisuihin sekä työskennellyt yhdessä Rambollin kanssa heidän Circle-tuotteensa parissa. Lisäksi on monia muita samaan toimialaan liittyviä muita asiakasprojekteja.

Erityisesti IoT-ratkaisut ovat kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuutta ja siksi ne kiinnostavat alan toimijoita varsinkin, kun olemme pystyneet vastaamaan niiden avulla asiakkaiden tarpeisiin ja kehittämään jotain mitä ei ennen ole vielä tehty.

Voit tutustua yllä mainittuihin referensseihin: Avanio Oy Referenssit

IoT:n hyödyt kiinteistö- ja rakennusalalla

IoT mahdollistaa erilaisten tietojen ja datan keräämisen sekä sen hyödyntämisen. IoT-ratkaisuilla voidaan esimerkiksi mitata rakenteita, haitallisten partikkeleiden määrää, kuivumisaikoja puhumattakaan perinteisemmästä ilmankosteuden tai lämpötilojen mittaamisesta. Sen avulla ei pystytä pelkästään tehostamaan prosesseja ja saamaan sitä kautta säästöjä, vaan voidaan usein luoda kokonaan uudenlaista liiketoimintaa.

Mitä me voisimme tehdä teidän hyväksenne?

Jos IoT:n ja digitalisaation tuomat uudet tuulet kiinnostavat, voimme auttaa etsimään uusien teknologioiden avulla uusia ratkaisuja tarpeisiinne. Koska olemme tehneet ja nähneet jo kymmeniä tai jopa satoja erilaisia uuden digitalisaation mukaisia ratkaisuja, voimme varmasti auttaa myös teidän yrityksenne yksilöllisissä tarpeissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi ratkaisu, joka helpottaa asennusta, parantaa turvallisuutta, helpottaa tarkastusta, ennakoi huoltotarvetta tai vapauttaa aikaa ja rahaa. Voimme olla avuksi myös pelkästään tuotekehityksessä, mikäli idea on jo pitkällä.

Workshop, ideointia, apua, iterointia, siitä se lähtee!

Avanion työntekijä Tommi Tiitinen.

Ota yhteyttä

tommi.tiitinen@avanio.com

Avanio Oy

Muita uutisia