Sinertäviä näyttöjä havainnoillistamassa pilvipalveluita mustaa taustaa vasten.

Pilvipalvelut – skaalattavia, kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä tietoteknisiä resursseja yrityksesi tarpeisiin

Mitä ovat pilvipalvelut?

Pilvipalvelut ovat valmiiksi rakennettuja tietojenkäsittelyjärjestelmiä, jotka ovat helposti käytettävissäsi yli tietoverkon. Pilvipalveluiden ydintarkoitus on tarjota skaalattavia, kustannustehokkaita ja helposti hallittavia tietoteknisiä resursseja ja sovelluksia yrityksesi tarpeisiin. Pilvipalvelut ovat muuttaneet tietotekniikan käytön mallia, sillä ennen pilvikautta palvelimet olivat omissa tiloissaan ja niiden huollosta, päivityksistä ja ylläpidosta oli huolehdittava itse.

Pilvipalvelut tarjoavat joustavan tavan työskennellä etänä mistä ja milloin tahansa. Ne ovat tärkeitä yrityksille, sillä ne tukevat liiketoiminnallisia tavoitteita ja helpottavat arkea.

Pilvipalvelut yrityksille

Jos harkitset IT-ympäristön siirtämistä pilveen, suosittelemme pilvistrategian ja -arkkitehtuurin suunnittelua ennen varsinaista käyttöönottoprosessia. Tämä varmistaa organisaationne tarpeita vastaavan saumattoman ja yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Mikäli teillä jo on käytössä pilvipalvelut, meidän vankan osaamisemme avulla pilvestä toiseen siirtyminen onnistuu tehokkaasti ja turvallisesti.


Miksi pilvipalvelut ovat yrityksille tärkeitä?

Pilvipalveluiden tietoturva on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista

Yrityksille tärkeintä pilvipalveluissa on tietoturva, joka on lähtökohtaisesti korkeampi ja varmempi kuin konesalien. Pilvipalveluiden avulla yritys voi myös vapauttaa aikaa muihin tehtäviin kolmannen osapuolen huolehtiessa pilvipalveluiden toimintavarmuudesta. Ostaessasi pilvipalvelun yrityksellesi meiltä, saat asiantuntijan tuen palvelun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pilvipalveluiden tärkeimmät hyödyt yrityksille

  1. Usein nopea käyttöönotto
  2. Jatkuva toimintavarmuus
  3. Ylläpito, päivitykset ja huolto kuuluvat palveluntarjoajalle, asiakas maksaa vain käytöstä
  4. Tarvittaessa reaaliaikaisesti skaalautuva
  5. Varmuuskopiointi helposti käyttöönotettavissa
  6. Tiedonsiirto ja integraatio ulkoisiin järjestelmiin helppoa
  7. Pilvipalveluiden tietoturva on lähtökohtaisesti varmempi ja parempi kuin konesalien
  8. Jatkuvasti päivittyvän uuden teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa

Pilvipalveluiden palvelumallit – IaaS, PaaS ja SaaS

Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen ja niitä käytetään yhä enemmän niin yrityksissä kuin yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Pilvipalveluiden avulla yritykset voivat hyödyntää IT-infrastruktuuriaan, sovelluksiaan ja tietojaan tehokkaasti ja joustavasti.

Pilvipalveluiden palvelumalleja on kolme: IaaS, PaaS ja SaaS.

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS tarkoittaa, että tarjotaan IT-infrastruktuuria pilvipalveluna. IaaS-palveluihin kuuluvat esimerkiksi verkko-, tallennus- ja laskentaresurssit. Tässä mallissa käyttäjä huolehtii itse ohjelmistojen asentamisesta ja ylläpidosta.

PaaS (Platform as a Service)

PaaS tarjoaa kehittäjille ja yrityksille tietoteknisen palveluympäristön, jossa he voivat kehittää, testata ja julkaista sovelluksiaan. PaaS-palveluihin kuuluvat esimerkiksi tietokanta, verkko ja web-palvelimet. Tämä on moderni tapa hyödyntää pilveä ja esimerkkinä PaaS-palvelusta toimii Microsoft Azure. PaaS-mallissa kehittäjän ja ylläpitäjän ei tarvitse huolehtia käyttöjärjestelmistä ja ajoympäristöistä, vaan he voivat keskittyä vain omaan ohjelmisto-osuuteensa.

SaaS (Software as a Service)

SaaS tarjoaa valmiita sovelluksia pilvipalveluna, joita käytetään suoraan verkossa. SaaS-palveluihin kuuluvat esimerkiksi sähköposti- ja projektinhallintasovellukset.

Tämä malli koostuu tietokoneesta (IaaS) -> palvelusta (PaaS) -> julkaistusta applikaatiosta (SaaS). Esimerkkinä SaaS-palvelusta toimii Microsoftin Office 365. SaaS-mallissa tiedot, data ja sovellukset varmuuskopioidaan usein automaattisesti, kun taas IaaS- ja PaaS -malleissa ne pitää rakentaa erikseen.

Tarvitseeko yrityksesi apua pilvipalveluiden kanssa?

Jos yrityksesi tarvitsee apua pilvipalveluiden kanssa, Avanio voi auttaa. Avanio on laadukas pilvisertifioitu Microsoftin suora CSP-kumppani ja johtava IoT-ratkaisujen toimittaja. Lue lisää Microsoft 365- ja Azure-lisensseistä tai ota meihin suoraan yhteyttä.Seuraa meitä myös somessa!

Muita uutisia