Referenssi: Exilight

Exilight Oy on vuonna 2003 perustettu turvavalaistukseen erikoistunut yritys.

ONGELMA

Exilight halusi luoda modernin, luotettavan ja helppokäyttöisen turvavalaistusjärjestelmän. Perinteiset järjestelmät vaativat monimutkaista kaapelointia, ja ne olivat työläitä asentaa ja valvoa.

RATKAISU

Ratkaisuksi luotiin ExIoT-järjestelmä, joka koostuu valaisinyksiköistä, jotka on yhdistetty langattomasti toisiinsa Wirepasin mesh-verkon kautta, sekä yhdyskäytäväyksiköistä, jotka yhdistävät järjestelmän Azure Iot Hubiin.

Laitteiden asennus tapahtuu lukemalla QR-koodi kameranäkymän kautta. Käyttäjä pystyy tarkkailemaan kohteita ja niissä sijaitsevia valaisimia interaktiiviselta kartalta ja pohjapiirrokselta. Järjestelmä tekee hälytyksen, mikäli valaisimet tarvitsevat huoltotoimia.

HYÖDYT

Automaattisten testien ja raportointien ansiosta turvavalaistusjärjestelmän luotettavuus ja toimintavarmuus paranivat huomattavasti. Langaton tiedonsiirto vähensi kaapelointia ja yksinkertaisti asennus- ja huoltotöitä alentaen kustannuksia sekä vapautti henkilöstön voimavaroja muihin tärkeisiin asioihin.

Pilvipalveluiden tehokas käyttö tarjoaa skaalautuvuutta, suorituskykyä ja kustannusten ennakoitavuutta.

MITÄ SEURAAVAAKSI

ExIot-järjestelmä on ylläpitovaiheessa. Järjestelmään on toteutettu suuria integraatioita jatkokehitystyönä, missä uusia toiminnallisuuksia on lisätty projektiluontoisesti.

Minusta tämä hanke kokonaisuudessaan oli hieno esimerkki yritysten välisestä, tuloksellisesta yhteistyöstä.

Teppo Haikonen, CEO, Exilight Oy

Käy kurkkaamassa lisää Exilightin omilla sivuilla.

MITÄ?

Web-sovelluksen kehitys ja ylläpito
UX- ja UI-kehitys sekä graafinen suunnittelu
Yhteys Wirepasin mesh-verkon ja Microsoftin Azure-pilvipalvelun välille

MITEN?

Rakentamalla tiedonkulun mittalaitteelta asiakkaan laitteille Azure-palveluita hyödyntämällä ja Web-sovelluksen ohjaussovellukseksi

MILLÄ?

Asiakkaan toiveiden kartoitus sekä UI/UX- ja tekninen suunnittelu projektipäällikön ja asiantuntijoiden toimesta. Suunnitelma toimi lähtökohtana toteutukselle ja sen laajuudelle.
Toteutus tehtiin ketterien ohjelmistokehitysmallien mukaisesti. Suunnitelmaa mukautettiin asiakaspalautteen pohjalta toteutuksen edetessä.
Ylläpitovaiheessa toteutetaan mahdolliset virhekorjaukset ja jatkokehitystyö. Vastuuhenkilö seuraa ympäristöä ja sen tilaa reagoiden mahdollisiin ongelmatilanteisiin sekä vastaa teknisiin kysymyksiin.

LISÄÄ REFERENSSEJÄ

Valoa kansalle

Tele­metria­tie­toja hyö­dyn­tä­mäl­lä op­ti­maa­li­set kas­va­tus­olo­suh­teet

Koteja elämistä varten

Pilvi­pal­ve­luil­la kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja toi­min­ta­var­muut­ta

Älykästä tiedon­hallintaa

Inte­groin­nil­la mo­der­nia ja äly­käs­tä tie­don­hallintaa