Referenssi: Lakea

Lakea on toiminut 45 vuotta suomalaisen asumisen edelläkävijänä.

ONGELMA

IT-järjestelmät olivat vanhentuneet ja datan käyttö eri työkaluilla oli hidasta, hankalaa ja kallista. Haluttiin päivittää koko järjestelmä ja helpottaa datan käyttöä sekä yhteistyötä kustannustehokkaasti.

RATKAISU

Vanhat virtuaalikoneet ja taloushallinnon työkalut siirrettiin pilveen (Azure ja M365). Käytettiin Microsoftin työkaluja niiden erinomaisen integroitavuuden takia, näin saatiin halutut työkalut ja järjestelmät, kuten Microsoft Business Central ja SharePoint, synkkaamaan.

Järjestelmät keskitettiin ja virtuaalikoneiden määrää vähennettiin seitsemästä yhteen, mikä vähensi ylläpitokustannuksia huomattavasti. Kaikki sovellusintegraatiot sekä Lakean kotisivut asennettiin toimimaan eri järjestelmien välillä.

HYÖDYT

Lakea saavutti noin 50 %:n kustannussäästöt ja sai modernit teknologiat käyttöön. Pilviympäristössä toimiminen helpottaa palveluiden saavutettavuutta, järjestelmän skaalautuvuutta ja kustannusten ennakointia.

Uusi järjestelmä tehostaa toimintaa tarjoamalla selkeän ympäristön, toisiaan ymmärtävät työkalut ja paremman tietoturvan tason. Uudistusten ansiosta työntekijät saavat keskittyä ydintehtäviinsä.

MITÄ SEU­RAA­VAK­SI

Yhteistyö jatkuu IoT-projektien ja verkkosivujen kehittämisessä sekä pilviympäristön ylläpidossa. Kaikki projektit integroidaan Azureen ja niissä käytetään Microsoftin teknologioita, kuten M365 sekä PowerBI.

Rakennamme Lakean älykkään asumisen konseptia, joka käyttää mm. asunnon lämpötilaa aistivia sensoreita. Poikkeavaa toimintaa havaitessaan ne välittävät tiedon automaattisesti isännöintiin. Konseptiin kuuluu myös sovellus, joka on kokonaisuudessaan AJR Solutionsin käsialaa.

Lakea haluaa olla alansa pioneeri. Nykyaikaiset informaatiojärjestelmät tukevat toimintojen kehitystä nyt ja tulevaisuudessa. Avanio antaa meille mahdollisuuden käänteentekevään toimintaan myös digitalisaation näkökulmasta.

Timo Mantila Lakea, CEO, Lakea

Käy kurkkaamassa lisää Lakean omilla sivuilla.

MITÄ?

Järjestelmien migraatio
Azure Web App & Virtual Machines
Web-sivut
API-rajapinnat
Integraatiot
Skaa­lau­tu­vuus
M365 työkalut

MITEN?

Tek­ni­nen joh­taja
DevOps-metodit
Kou­lu­tuk­set

MILLÄ?

Azure App Service
Azure Cosmos DB
Azure Storage
Azure AD​
Azure DevOps
Azure SQL Server
Azure IoT Hub
Azure Machine Learning
React & React Native
PHP
Git

LISÄÄ REFERENSSEJÄ

Valoa kansalle

Tele­metria­tietoja hyö­dyn­tä­mäl­lä op­ti­maa­li­set kas­va­tus­olo­suh­teet

Huoletonta turva­valaistusta

Pilvi­pal­ve­luil­la kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja toi­min­ta­var­muut­ta

Älykästä tiedon­hallintaa

Inte­groin­nil­la mo­der­nia ja äly­käs­tä tie­don­hal­lin­taa